Fenyloalanina

Przede wszystkim Fenyloalanina jest jednym z wielu istniejących na świecie aminokwasów. Jest to jeden z najbardziej znanych aminokwasów aromatycznych. Znajduje się ona w organizmie człowieka i jej zadaniem jest przekazywanie sygnałów pomiędzy komórkami nerwowymi w centralnym układzie nerwowym. Ten aminokwas wraz z tyrozyną należy do aminokwasów glukoketogennych.

Aminokwasy te przekształcają się jednakowym szlakiem do tych samych produktów. Rozpad fenyloalaniny albo po prostu jej przekształcenie w inne metabolity. To wszystko zachodzi w efekcie reakcji hydroksylacji katalizowanej przez hydroksylazę fenyloalaninową. To właśnie wrodzony niedobór tego enzymu jest przyczyną fenyloketonurii. W wyniku fenyloketonurii fenyloalanina jest zgromadzana w płynach ustrojowych. Jednocześnie powodując upośledzenie transportu różnych innych aminokwasów. Ponadto fenyloketonuria powoduje również obniżenie syntezy neuromediatorów oraz melanin.

Tags: , , , , , ,

Łańcuchy w aminokwasach naturalnych

Bardzo charakterystyczną cechą, która wyróżnia związki organiczne, które znamy jako aminokwasy to fakt, iż w swojej budowie posiadają one tak zwany łańcuch boczny. Przeważnie ów łańcuch we wszystkich wzorach chemicznych oznaczany jest literą R. Jednakże, jeżeli istotny staje się dla nas fakt, czy łańcuch ten występuje w naturalnej formie wszystkich aminokwasów i czy jest to łańcuch boczny. W takim wypadku należy uwzględnić, że mamy do czynienia z pierścieniem. Wtedy aminokwasy posiadają łańcuch boczny, który to posiada specyficznie skonstruowaną grupę wodorotlenkową. W wielu aminokwasach, która znajdują się w organizmach żywych, znajdują się łańcuchy, które to mają charakter aminowy bądź też w innych przypadkach karboksylowy.

Z racji iż owe łańcuchy aminokwasowe posiadają zazwyczaj niezwykle dziwną budowę, często zdarza się, że są głównym przedmiotem badań, jaki są wykonywane na całym świecie, aby poznać całość ich właściwości, a także określić jakie zadania mają wykonać w organizmie żywym.

Tags: , , , , ,